Działalność statutowa

I Mistrzostwa Polski Diagnostów samochodowych i uczniów na diagnostów samochodowych

Szanowni Państwo!

Niniejszym, w imieniu komitetu organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do I Mistrzostw Polski Diagnostów samochodowych i uczniów na Diagnostów samochodowych mających odbyć się w Legnicy w dniach 25 i 26 października 2019r. w Legnicy.

Mistrzostwa Polski diagnostów organizowane są przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszego diagnostę w Polsce odbyła się w maju 2015r., a towarzyszyła VIII Konferencji Transportowej w Lubinie. Organizatorem tego wydarzenia był Oddział „Zagłębia Miedziowego” SITK w Legnicy we współpracy z NOT oraz przy wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, który udostępnił na ten cel swoją okręgową stację kontroli pojazdów. Historycznym tytułem pierwszego najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

Tak jak w ubiegłych latach, turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywać będą test pisemny z wiedzy zawodowej, opracowany przez zespół ekspercki. Pytań mają być dwa zestawy o różnym stopniu trudności. Część druga, czyli sprawdzian umiejętności praktycznych, odbędzie się na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie – stacji kontroli pojazdów. Przewidywane są zgłoszenia 2-osobowych drużyn do klasyfikacji drużynowej odpowiednio w kategoriach: stacje kontroli pojazdów, wyższe uczelnie, szkoły branżowe kształcące w kierunkach samochodowych - w terminie do dnia 15 października 2019 r. na stronie http://zapisyMPDS.sosnowski.pl/

Do zapisywania się już teraz zapraszamy. Na tej stronie udostępniony jest test szkoleniowy z pytaniami. W dniach 11-12.10.2019r. uruchomiony zostanie test do rzeczywistej rejestracji zawodników ze stacji kontroli pojazdów i wyższych uczelni z pytaniami kwalifikacyjnymi, a w dniach 14-15.10.2019r. dla szkół branżowych. Program wyłoni 9 drużyn ze stacji kontroli pojazdów i 3 drużyny z wyższych uczelni do rozgrywek w dniu 26.10.2019r. na terenie firmy MPK sp. z o.o. w Legnicy, a także 12 drużyn ze szkół branżowych do rozgrywek w dniu 25.10.2019r. na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Legnicy przy ul. Grunwaldzkiej. Udział nieodpłatny. Szczegółowy Program poszczególnych rozgrywek ogłoszony jest osobno w ulotce.

Główny cel turnieju to podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego jego prestiżu i umiejętności - a chodzi głównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów w takim zakresie jak przewidują przepisy by wyeliminować tzw. zjawisko na skróty czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rej bez przeglądu. Cel tak można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń i praktyk na stacjach kontroli technicznych wykonując badanie techniczne a nie tylko na zajęciach teoretycznych. Intencją turnieju jest zwrócenie uwagi na jakość pracy diagnostów, w tym na wyposażenie jakie mają do dyspozycji w SKP, tj. często zbyt stare i wysłużone, a także nieadekwatne do nowej generacji pojazdów tzw. elektronicznych. Zamiarem organizatorów jest podniesienie rangi diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów nie tylko w kraju ale także na forum Unii Europejskiej.

Adresaci turnieju to: diagności, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, wyższe uczelnie kształcące studentów w kierunku diagnostyki samochodowej, szkoły branżowe kształcące uczniów w klasach o kierunku mechanik samochodowy, a także jednostki samorządowe województw, powiatów sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, miłośnicy techniki motoryzacyjnej. Najlepsi nagrodzeni zostaną pucharami i dyplomami I,II,III stopnia wraz z nagrodami rzeczowymi w kategorii drużynowej dla najlepszej stacji kontroli pojazdów, wyższej uczelni, szkoły branżowej, a także indywidualnej najlepszego zawodnika – Mistrza Polski odpowiednio w wyżej wymienionych kategoriach drużyn. W sprawach organizacyjnych z ramienia Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy proszę kontaktować się z sekretariatem NOT w Legnicy tel. 76/862-87-10, fax: 76/852-30-17, e-mail: not@not.legnica.pl, lub z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem Tadeuszem Chodorowskim - SITK, tel. 606-215-272, e-mail: prezes@sitk.cuprum.pl.

Dokumenty do pobrania:

- regulamin konkursu

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich