Działalność statutowa

II Konferencja Drogowa

Szanowni Państwo!


Niniejszym, w imieniu komitetu organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do
II KONFERENCJI UTRZYMANIA DRÓG I ULIC z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych pt.:
„Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych”
mającej odbyć się w dniu 26 kwietnia 2019r. w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach.

Temat przewodni konferencji to zagadnienia dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie automobilności i paliw alternatywnych na świecie, wprowadzenia do przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. zarządców dróg, przewoźników drogowych, organów wydających uprawnienia przewozowe.

Główny cel konferencji to omówienie przepisów dotyczących ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o automobilności i paliwach alternatywnych, dotyczących zagadnień i obowiązków zarządców dróg publicznych w zakresie usytuowania na parkingach wydzielonych miejsc/stanowisk postojowych przystosowanych do ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto, wytyczenie działań dla skoordynowania tzw. lokalnych sieci drogowych takich miejsc, aby spowodować swobodne przemieszczanie się pojazdów o napędzie elektrycznym i w razie potrzeby umożliwić ich dogodne i przystępne ładowanie. Konferencja adresowana jest głównie do:

- zarządców dróg publicznych,

- pracowników samorządu województw/powiatów/miast/gmin ds. zarządzania drogami, a także zarządzania ruchem na drogach,

- przedsiębiorców prowadzący działalność w zakresie budownictwa i robót drogowych.

Podczas trwania konferencji zorganizowany będzie panel dla wystawców/producentów ekologicznego sprzętu technicznego i motoryzacyjnego wykorzystywanego w transporcie drogowym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji dla przedsiębiorstw wynosi: 150 zł netto /uczestnik.

W cenie zawarte są materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji.

W sprawach organizacyjnych z ramienia Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy proszę kontaktować się z sekretariatem NOT w Legnicy tel. 76/862-87-10, fax: 76/852-30-17, e-mail: not@not.legnica.pl, lub z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem Tadeuszem Chodorowskim - SITK, tel. 606-215-272, e-mail: prezes@sitk.cuprum.pl.

W załączeniu: 

ulotka wraz z programem konferencji

karta zgłoszenia uczestnika.

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich