Działalność statutowa

Działalność statutowa

Celem RF SNT NOT „ZM” jest:

 • Inicjowanie współpracy i działań międzystowarzyszeniowych dla realizacji zadań statutowych;
 • Reprezentowanie środowiska inżynierów i techników wobec władz i administracji terenowej, samorządów oraz organizacji i stowarzyszeń;
 • Obrona interesów członków oraz wspomaganie organizacyjne i materialne ich działań statutowych
 • Wpływanie, w razie potrzeby, na rozwój techniki, nauki i gospodarki;
 • Współpraca ze szkołami oraz uczelniami wyższymi na terenie Zagłębia Miedziowego.

Cele RF SNT NOT „ZM” realizowane są w szczególności przez:

 1. Reprezentowanie oddziałów SNT z ich upoważnienia
 2. Prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie kierunków i warunków rozwoju techniki, nauki i gospodarki.
 3. Organizowanie między stowarzyszeniowych imprez technicznych i kulturalnych.
 4. Współpraca z zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi.
 5. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, wydawniczej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie gospodarki energetycznej, ochrony środowiska i innych dziedzinach technicznych oraz sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej.
 6. Zakładanie i prowadzenie domów i klubów technika.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio i pośrednio poprzez utworzone spółki prawa handlowego.

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich