Działalność statutowa

Działalność statutowa

Celem RF SNT NOT „ZM” jest:

 • Inicjowanie współpracy i działań międzystowarzyszeniowych dla realizacji zadań statutowych;
 • Reprezentowanie środowiska inżynierów i techników wobec władz i administracji terenowej, samorządów oraz organizacji i stowarzyszeń;
 • Obrona interesów członków oraz wspomaganie organizacyjne i materialne ich działań statutowych
 • Wpływanie, w razie potrzeby, na rozwój techniki, nauki i gospodarki;
 • Współpraca ze szkołami oraz uczelniami wyższymi na terenie Zagłębia Miedziowego.

Cele RF SNT NOT „ZM” realizowane są w szczególności przez:

 1. Reprezentowanie oddziałów SNT z ich upoważnienia
 2. Prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie kierunków i warunków rozwoju techniki, nauki i gospodarki.
 3. Organizowanie między stowarzyszeniowych imprez technicznych i kulturalnych.
 4. Współpraca z zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi.
 5. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, wydawniczej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie gospodarki energetycznej, ochrony środowiska i innych dziedzinach technicznych oraz sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej.
 6. Zakładanie i prowadzenie domów i klubów technika.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio i pośrednio poprzez utworzone spółki prawa handlowego.

 

Nasi Partnerzy