Działalność statutowa

Odznaka Honorowa NOT

Rada Federacji SNT NOT „ZM” pragnąc docenić aktywność i zaangażowanie członków Stowarzyszeń zwraca się z prośbą o przesyłanie kandydatur osób, których pracę należałoby nagrodzić przyznaniem odznaki Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych oraz odznaką Honorową NOT.

Załączniki:

 

 

Nasi Partnerzy