Działalność statutowa

V Ogólnopolski turniej diagnostów samochodowych

Szanowni Państwo!

Niniejszym, w imieniu komitetu organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do V Ogólnopolskiego turnieju diagnostów samochodowych mającego odbyć się w dniu 25 maja 2019r. w Radomiu w ramach VI Kongresu ekspertów samochodowych, a następnie pierwszych Ogólnopolskich Mistrzostw Polski diagnostów samochodowych (zawodowych) i diagnostyki samochodowej uczniów szkół branżowych i zawodowych o profilu samochodowym mających odbyć się w Legnicy w dniach 25 i 26 października 2019r.

Turniej i Mistrzostwa Polski diagnostów organizowany jest przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszego diagnostę w Polsce odbyła się w maju 2015r., a towarzyszyła VIII Konferencji Transportowej w Lubinie. Organizatorem tego wydarzenia był Oddział „Zagłębia Miedziowego” SITK w Legnicy we współpracy z NOT oraz przy wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, który udostępnił na ten cel swoją okręgową stację kontroli pojazdów. Historycznym tytułem pierwszego najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

Tegoroczny OTDS rozegrany zostanie 26 maja 2019r. podczas w ramach VI Kongresu ekspertów samochodowych, następnie w dniach 25 i 26 października 2019r w Legnicy rozegrane zostaną pierwsze Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski diagnostów samochodowych (zawodowych) i diagnostyki samochodowej uczniów szkół branżowych i zawodowych o profilu samochodowym - w celu ustanowienia tytułu mistrza diagnostyki w tym zawodzie. Dotychczasowe turnieje przybierają charakter eliminacji do Mistrzostw Polski a ich zwycięzcy będą mieli pierwszeństwo udziału w Mistrzostwach.

Tak jak w ubiegłych latach, turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywać będą test pisemny z wiedzy zawodowej, opracowany przez zespół ekspercki. Pytań mają być dwa zestawy o różnym stopniu trudności. Część druga, czyli sprawdzian umiejętności praktycznych, odbędzie się na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie – stacji kontroli pojazdów. Przewidywane są zgłoszenia 2-osobowych drużyn do klasyfikacji drużynowej lub pojedynczych diagnostów do klasyfikacji indywidualnej można składać do dnia 20 maja 2019 r. na adres SITK RP Oddz. Legnica, ul. Złotoryjska 87, tel. 76/852 30 17, e-mail: not@not.legnica.pl Więcej na: www.otds.pl

Główny cel turnieju to podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego jego prestiżu i umiejętności - a chodzi głównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów w takim zakresie jak przewidują przepisy by wyeliminować tzw. zjawisko na skróty czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rej bez przeglądu. Cel tak można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń i praktyk na stacjach kontroli technicznych wykonując badanie techniczne a nie tylko na zajęciach teoretycznych. Intencją turnieju jest zwrócenie uwagi na jakość pracy diagnostów, w tym na wyposażenie jakie mają do dyspozycji w SKP, tj. często zbyt stare i wysłużone, a także nieadekwatne do nowej generacji pojazdów tzw. elektronicznych. Zamiarem organizatorów jest podniesienie rangi diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów nie tylko w kraju ale także na forum Unii Europejskiej.

Adresaci turnieju to: diagności, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, jednostki samorządowe województw, powiatów sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, miłośnicy techniki motoryzacyjnej.

Koszt uczestnictwa:

- 120 zł netto / diagnosta zawodowy,

- 60 zł netto / student diagnosta.

Najlepsi diagności nagrodzeni zostaną statuetkami i certyfikatami (statuetki z grawerką) I,II,III stopnia wraz z nagrodami rzeczowymi w kategorii indywidualnej Mistrza diagnostyki, a także statuetkami i certyfikatami (statuetki z grawerką) I,II,III stopnia w kategorii drużynowej dla najlepszych stacji kontroli pojazdów zgłaszających dwuosobową drużynę diagnostów.

W sprawach organizacyjnych z ramienia Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy proszę kontaktować się z sekretariatem NOT w Legnicy tel. 76/862-87-10, fax: 76/852-30-17, e-mail: not@not.legnica.pl, lub z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem Tadeuszem Chodorowskim - SITK, tel. 606-215-272, e-mail: prezes@sitk.cuprum.pl.

 

Załączniki:

- karta zgłoszenia

- regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy!

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich