Działalność statutowa

XII Konferencja Techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu" w Legnicy

W dniach 19-20 października 2017 r. w Legnicy, w ramach Dni Nauki i Techniki, odbyła się XII Konferencja Techniczna o zasięgu krajowym, która poświęcona była koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Została zorganizowana po raz dwunasty przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, której patronowali - Główny Geodeta Kraju, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezes Związku Powiatów Polskich, Prezydent Miasta Legnicy oraz Starosta Legnicki.

Uczestnikami XII Konferencji Technicznej byli m.in. przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych, oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod.-kan. i inni).

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad zmianami przepisów w Prawie geodezyjnym i kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie procedur usytuowania sieci uzbrojenia terenu, definiowania obowiązków inwestora, projektanta i gestora sieci, a także roli Starosty w tych procesach.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Pani Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju, Pani Aneta Seremet - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Robert Pajkert – Geodeta Województwa, Pani Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Pan Stanisław Cegielski – Członek Zarządu Głównego SGP, Pani Bożena Tabisz - Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Pan Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Prezydent Miasta Legnica – Pan Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Pani Janina Mazur, Starosta Złotoryjski – Pan Ryszard Raszkiewicz.

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich