Działalność statutowa

XL Dni Nauki i Techniki

40 ROCZNICA DNI NAUKI I TECHNIKI

Każdego roku Rada Federacji SNT NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy organizuje cieszące się ogromną frekwencją i popularnością Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego.

Rok 2016 jest rokiem szczególnym, ponieważ Dni Nauki i Techniki organizowane zostają po raz czterdziesty.

Imprezy, konferencje, seminaria i szkolenia odbywające się w ramach Dni Nauki i Techniki organizowane są przez zrzeszone w RF SNT NOT ZM w Legnicy Stowarzyszenia  i co roku  znajdują wielu odbiorców.

Podczas inauguracji Dni Nauki i Techniki rozstrzygany zostaje konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego. Konkurs ten ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób, propagowanie myśli naukowo-technicznej oraz promocję wybitnych rozwiązań, jak również popularyzowanie nagrodzonych prac i ich twórców.

Corocznie z okazji Dni Nauki i Techniki Rada FSNT NOT ZM wydaje biuletyn informacyjny zawierający program imprez, opis nagrodzonych w konkursie Mistrza Techniki rozwiązań i ich twórców oraz informacje na temat działalności Rady i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz współorganizatorów przedsięwzięcia.

Do udziału w konkursie Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego zgłaszanych jest od kilku do kilkunastu nowatorskich rozwiązań. Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne, zastosowane w praktyce osiągnięcia we wszystkich dziedzinach techniki w tym przede wszystkim dotyczące: konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz nowych wyrobów i materiałów, procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.

Celem, jaki stawiamy sobie organizując Dni Nauki i Techniki jest przede wszystkim pobudzenie techniczno-ekonomicznego rozwoju regionu, oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie, przedsiębiorcami zainteresowanymi ich wdrożeniem a przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.

W roku bieżącym RF SNT NOT ZM w Legnicy, jako Reprezentacja Rad FSNT NOT Dolnego Śląska, miała okazję rozstrzygać również Dolnośląski Konkurs Mistrza Techniki

W tym roku uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 21 października, w Hotelu Qubus o godz. 13:30.

 

Lista nagrodzonych:

DOLNOŚLĄSKI MISTRZ TECHNIKI:

1. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy

„ Technologia przetwarzania mineralnego surowca wolframowego – szelitu, do koncentratu wolframowego”

Autorzy:

1. Ryszard Chamer

2. Ewa Szydłowska – Braszak

3. Zygmunt Kurek

4. Arkadiusz Szpakowski

 

2. EBS Ink – Jet Systems Poland Sp. z o.o.

„ Atrament do drukarek INK – JET LCP, przeznaczony do trwałego znakowania gorących odlewów aluminiowych, w całym procesie obróbki termicznej (temperatura 600 °C)”

Autorzy:

1. Andrzej Puszyński

2. Mirosław Wira

3. Aldona Szadowiak – Adrian

4. Agata Sztadilów

DOLNOŚLĄSKI WICEMISTRZ TECHNIKI:

1. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud

„Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami mielenia MillVis”

Autorzy:

1. Witold Pawlos

2. Marek Jach

3. Elżbieta Krawczyk

4. Zdzisław Habel

 

2. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny

„Nowatorska technologia lutowania twardego prętów stojana generatorów dużej mocy wytwarzanych w ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wrocławiu”

Autorzy:

1. Edward Chlebus

2. Zbigniew Mirski

3. Kazimierz Granat

4. Grzegorz Ziółkowski

5. Tomasz Krause

6. Arkadiusz Toporczyk

7. Maciej Nowak

8. Konrad Lickiewicz

 

 

MISTRZ TECHNIKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO:

1. Mine Master Sp. z o.o. w Wilkowie

„Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR”

Autorzy:

1. Lesław Ostapów

2. Ryszard Makuchowski 

3. Robert Rak

4. Mariusz Młyńczak

5. Adam Dumicz

6. Łukasz Pitera

7. Zbigniew Charytoniuk

8. Kamil Chrzanowski

9. Michał Urbański

 

2. KGHM ZANAM S.A.

„Wozy Strzelnicze typu: WS-151 (wysokość wozu 1,5m), WS-171 (wysokość wozu 1,7m)”

Autorzy:

1. Bogusław Tarnawczyk

2. Łukasz Żyła

3. Ireneusz Marcinowicz

4. Jan Grzebinoga

5. Jerzy Głód

6. Krzysztof Okrent

 

WICEMISTRZ ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO:

1. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud

„Inteligentny system w zakładach przeróbczych oparty o nowoczesne zastosowanie automatyki przemysłowej”

Autorzy:

1. Witold Pawlos

2. Marek Jach

3. Zdzisław Habel

4. Jarosław Prętki

5. Małgorzata Krzemińska

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny

„ Automatyczne pomiary przemieszczeń podłoża zapór obiektu Żelazny Most z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych: światłowodów (fibre – optic sensors) i miniaturowych urządzeń elektromechanicznych MEMS (micro-electro-mechanical system)”

Autorzy:

1. Krzysztof Janicki

2. Paweł Stefanek

WYRÓŻNIENIA:

1. KGHM ZANAM S.A.

„Efektywny przenośnik taśmowy typu E1000 / 250 oraz systemy monitorowania i zdalnego sterowania”

Autorzy:

1. Dariusz Kubiak

2. Wojciech Proć

3. Zdzisław Kotowicz

4. Jacek Proć

5. Krzysztof Kiercul

6. Henryk Culer

7. Marcin Sadowski

8. Daniel Bajus

9. Sebastian Józefowicz

10. Andrzej Rożek

11. Adam Godek

12. Lech Gładysiewicz

13. Robert Król

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”

„Napęd zwrotny – dodatkowe wspomaganie przenośnika taśmowego, szczególnie przenośnika L-254 O/ZG „Polkowice – Sieroszowice””

Autorzy:

1. Piotr Gromadzki

2. Roman Sawicki

 

3. PWSZ im. Witelona w Legnicy

„Wpływ wielokrotnego przetworzenia tworzywa sztucznego na proces wtrysku”

Autor:

1. Paweł Korczyński

 

GRATULUJEMY!

 

 

Nasi Partnerzy