Działalność statutowa

XLI Dni Nauki i Techniki

W dniu 9 czerwca 2017 r. w PWSZ im. Witelona w Legnicy, przy współorganizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  oraz Związku Pracodawców Polska Miedź, a także dzięki pomocy sponsorów – Fundacja KGHM Polska Miedź,  ELSUR, KGHM ZANAM S.A., Mine Master Sp. z o.o., URBEX Sp. z o.o., HPR Sp. z o.o., Energetyka Sp. z o.o., REMY Sp. z o.o. AS-BUD PLUS,  odbyła się inauguracji tegorocznych Dni Nauki i Techniki. W ramach XLI Dni Nauki i Techniki odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Odznak Honorowych NOT i nagród za udział w konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” zorganizowanym przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy.

Odznaki Honorowe wręczali: Pan Tadeusz Pawłowski – Wiceprzewodniczący FSNT NOT w Warszawie oraz Przewodniczący RF SNT NOT „ZM” – Marek Szczerbiak.

Odznaki Honorowe NOT przyznane zostały następującym osobom:

- Jerzy Tenerowicz (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)

- Edward Jaroszewicz (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)

- Andrzej Katulski (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT)

- Paweł Markowski (Złota Odznaka Honorowa NOT)

- ks. Jan Mateusz Gacek (Złota Odznaka Honorowa NOT)

- Jan Kowalski (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

- Andrzej Niechwiej(Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

- Edward Skorupa (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

- Kamilla Słowikowska (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

- Jerzy Zając (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)

 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki. Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Mistrza Techniki za rok 2016 otrzymały dwa zespoły:

 

Tytuł Mistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System monitoringu ładunku chlorków i siarczanów zawartych w wodach kopalnianych, pochodzących z odwodnienia kopalń KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy:

1. Matylda Krawczyszyn

2. Roman Becker

3. Zenon Krzywański

4. Stanisław Szumilas

5. Albert Włoch

6. Janusz Piątkowski

7. Andrzej Szafran

8. Jerzy Jędrzejewski

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział – Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” za rozwiązanie: „Maszyna wielozadaniowa typu ŁS-2 WIG – wraz z układem roboczym przeznaczonym do czyszczenia spod przenośników taśmowych”

Autorzy:

1. Roman Sawicki

2. Przemysław Ożga

3. Ryszard Martyniak

 

Tytuł Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie za rozwiązanie: „Samojezdny wóz wiercący Face Master 1.8RS”

Autorzy:

1. Lesław Ostapów

2. Ryszard Makuchowski

3. Wojciech Kucfir

4. Mariusz Młyńczak

5. Adam Dumicz

6. Wiesław Kaźmierczak

7. Andrzej Dobrzański

8. Kamil Chrzanowski

9. Piotr Zdończyk

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny za rozwiązanie: „Numeryczny model hydrogeologiczny 3D w strefie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most”

Autorzy:

1. Paweł Stefanek

2. Krzysztof Janicki

3. Waldemar Świdziński

 

3. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. za rozwiązanie: „Zabezpieczenie Upływowe Centralno – Blokujące typu ZUCB"

Autorzy:

1. Krzysztof Światły

2. Aleksander Koreń

3. Janusz Bełz

 

4. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Legnicy za rozwiązanie: „Innowacyjna technologia przetopu odpadowych i wtórnych surowców ołowionośnych w piecach obrotowo – wahadłowych IMN Oddział Legnica”

Autorzy:

1. Ryszard Chamer

2. Mikołaj Śnieżewski

3. Zygmunt Kurek

4. Andrzej Fedorak

5. Arkadiusz Szpakowski

 

Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki przyznane zostały:

1. KGHM ZANAM S.A. za rozwiązanie: „Samojezdny Wóz Transportowy: SWT ZANAM – 10 ROBUST”

Autorzy:

1. Jerzy Głód

2. Kamil Moliński

3. Bogusław Tarnawczyk

4. Robert Kłosowski

5. Artur Nawrot

6. Tomasz Zych

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud za rozwiązanie: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w oddziale młynowni O/ZWR poprzez zastosowanie urządzenia do automatycznego załadunku i rozładunku prętów do młynów - UPM”

Autorzy:

1. Witold Pawlos

2. Andrzej Herda

3. Małgorzata Krzemińska

4. Eugeniusz Rusiński

5. Przemysław Moczko

6. Jan Maziarz

7. Dariusz Kubiak

 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych za rozwiązanie: „ Organizacja procesu produkcyjnego podnośników hydraulicznych w firmie WEBER – HYDRAULIKA”

Autor:

1. Paweł Drozd

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!

 

 

 

 

Nasi Partnerzy