Działalność statutowa

XLII Dni Nauki i Techniki połączone z Konferencją z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 października 2018r. w Sali Wyżykowskiego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości odbywających się w ramach bieżących Dni Nauki i Techniki – Konferencja z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pt. „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” połączona z inauguracją XLII Dni Nauki i Techniki. Owa uroczystość została zorganizowana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź, a także dzięki pomocy sponsorów: KHGM Polska Miedź S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź, BESTGUM Polska Sp. z o.o., Mine Master Sp. z o.o., PPH Vitbis Sp. z o.o., IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach, Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A. Uroczystość objęta została Honorowym Patronatem: Wojewody Dolnośląskiego, Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. oraz Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Podczas konferencji zostały wygłoszone prelekcje nt.:

- „Odbudowa państwa polskiego 1918 – 1921” – referat został wygłoszony przez profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - prof. dr hab. Stanisława Dąbrowskiego;

- „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” – referat został wygłoszony przez Wiceprezesa ZG FSNT NOT w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stefana Góralczyka;

- „Wkład Inżynierów Polskiej Miedzi w rozwój KGHM i regionu legnicko-głogowskiego” – referat został wygłoszony przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie – mgr inż. Pawła Markowskiego;

- „Współpraca Organizacji Pracodawców ze Stowarzyszeniami branżowo – technicznymi - znaczenie, rola” – referat wygłoszony przez Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź – mgr Beatę Staszków;

- „Jubileusz 40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy” – jak nakazuje tradycja jubileuszy, parę słów o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość legnickiego NOT powiedział Wiceprzewodniczący Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy - prof. dr hab. Stanisław Downorowicz.

W drugiej części uroczystości odbyła się inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki, podczas których zostały wręczone Odznak Honorowych NOT oraz nagrody za udział w konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz za udział w konkursie „Dolnośląskiego Mistrza Techniki” organizowanego przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Na wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Warszawie przyznał odznaczenia honorowe NOT naszym Koleżankom i Kolegom za ich wsparcie i zaangażowanie w pracę stowarzyszeniową.

Diamentowe odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Krystyna Ciechan, Marek Szczerbiak, Stanisław Downorowicz, Tadeusz Chodorowski.

Złote odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Paweł Markowski, Andrzej Rączkiewicz.

 

Srebrne odznaczenia honorowe NOT otrzymali: Anna Żwirek, Zbigniew Metanowski, Edward Skorupa, Jan Antczak, Zdzisław Bakinowski, Andrzej Czubak, Mariusz Horbal, Andrzej Woźniak.

Odznaki Honorowe wręczył prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT w Warszawie.

 

Podczas inauguracji XLII Dni Nauki i Techniki rozstrzygnięty został konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego organizowany przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy oraz konkurs o Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki organizowany przez Reprezentację Rady Dolnego Śląska.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki oraz w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki.

 

Tytuł Mistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów za rozwiązanie: „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”

Autorzy: Wojciech Rędowicz, Robert Kazana, Grzegorz Ostafijczuk, Jarosław Gosk.

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.

 

Tytuł Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. za rozwiązanie: „Stacja transformatorowa typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki”

Autorzy: Paweł Janicki, Aleksander Koreń, Janusz Bełz, Tomasz Lesiewicz, Paweł Kozioł, Andrzej Zychal.

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „Centralny system wizualizacji stacji elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Grzegorz Bugajski, Grzegorz Mach, Radosław Górecki, Witold Zielonko, Waldemar Mikołajczyk.

 

3. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System monitoringu pracy samojezdnych maszyn górniczych w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Marek Andrzejewski, Tadeusz Jankowski, Tomasz Radoń, Paweł Śliwiński, Tomasz Kaniewski, Piotr Biliński, Daniel Kapusta, Tomasz Jankowski.

 

4. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rozwiązanie: „Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych”

Autorzy: Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń.

 

5. BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie: „Trudnopalna mieszanka gumowa stosowana w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem oraz mieszanka gumowa do kontaktu z żywnością stosowana w zakładach cukrowniczych”

Autorzy: Wojciech Orczykowski, Grzegorz Pietrzak.

 

Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki otrzymała firma:

1. KGHM ZANAM S.A. za rozwiązanie: „Ruszty kruszarek młotkowych” .

Autorzy: Jan Maziarz, Krzysztof Górski, Janusz Jacak, Daniel Onufryk.

 

Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:

1. KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”

Autorzy: Ryszard Biernacki, Marek Andrzejewski, Aldona Stajer, Mariusz Sangórski, Krzysztof Sieradzki, Bartosz Wojciechowski.

 

Tytuł Dolnośląskiego Wicemistrza Techniki otrzymały zespoły:

1. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice - Sieroszowice za rozwiązanie: „Dyspozytornia ONE CONTROL ROOM”

Autorzy: Radosław Stach, Jacek Olko, Andrzej Herbut, Leszek Borkowski, Piotr Melnarowicz, Grzegorz Gawek, Jarosław Dominik;

 

2. FLASH Robotics Sp. z o.o. za rozwiązanie: „EMYS – pierwszy robot społeczny do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3 -7”,

Autorzy: Michał Dziergwa, Jan Kędzierski oraz Krzysztof Kubasek.

 

Wyróżnienie w konkursie Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymał zespół:

1. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rozwiązanie: „DrawWire 3D - system do pomiaru przemieszczeń”.

Autorzy: Radosława Tatko i Macieja Orzechowskiego.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

 

Nasi Partnerzy