Działalność statutowa

XXXVIII Dni Nauki i Techniki

Imprezy naukowo - techniczne organizowane przez SNT w ramach XXXVIII Dni Nauki i Techniki:

Towarzystwo Konsultantów Polskich:

1. Międzynarodowa konferencja naukowo - techniczna XII Forum Wchód - Zachód w dniach 09 - 10 października 2014 r. we Wrocławiu nt: "Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w górnictwie rud".

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji:

1. VII Konferencja Transportu Drogowego "Ekologiczne warunki techniczne pojazdów" - 30 - 31 maja 2014 r.

2. Obchody Dnia Drogowca - maj 2014 r.

3. Seminarium w zakresie zasad szkolenia i egzaminowania kierowców w Lubinie - wrzesień / październik 2014 r.

4. Forum inżynierii ruchu drogowego w Legnicy i Lubinie - wrzesień - listopad 2014 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich:

1. Konkurs "Technik absolwent roku" w dziedzinach mechanicznych i pokrewnych - 2014 r.

2. Gala wręczenia nagród - październik 2014 r. miejsce: Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa:

1. Seminarium nt.: "Maister POWER 42,5 OD - w walce z chwastami w kukurydzy" - styczeń 2014 r.

2. Seminarium nt.: "Integrowana Ochrona Roślin obowiązek użytkownika profesjonalnego" - czerwiec 2014 r.

3. Seminarium nt.: "Przemysłowe i kulinarne możliwości wykorzystania ziemniaka" - wrzesień 2014 r.

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

1. Seminarium naukowo - techniczne z okazji 40 - lecia Oddziału IMN w Legnicy 1974 - 2014 - 6 maja 2014 r. Hotel Qubus w Legnicy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych - Koło Zakładowe Huty Miedzi "Legnica"

1. Spotkania Zarządu Koła z nowymi członkami Koła - według potrzeb.

2. "Cztery pory roku" - turniej Gier Klubowych o Puchar Prezesa Koła SITMN - 31 III, VI, IX, XI.

3. Wycieczka do kopalni KGHM i zakładu przerobu złomów elektronicznych - II kwartał Rynarcice.

4. Integracyjny mecz piłki nożnej: Urząd Miasta - Dozór HML - kwiecień.

5. Konferencja naukowo - techniczna - kwiecień.

6. Karczma piwna - 16 maja.

7. Rajd samochodowy - 23 - 25 maja.

8. Spotkanie z emerytami - 30 maja.

9. "Kultura i sport" Wycieczka do teatru w Michałowicach + rowerami po Karkonoszach - czerwiec / lipiec.

10. Spływ kajakowy - Pojezierze Sławskie - lipiec / sierpień.

11. Święto winobrania - wrzesień, Zielona Góra.

12. Wycieczka "Stolice" - Budapeszt 18 - 21 września.

13. Konferencja naukowo - techniczna - październik.

14. Wycieczka do zaprzyjaźnionego zakładu - październik.

15. Biesiada piwna lub Zabawa Andrzejkowa - październik / listopad.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych - Koło Zakładowe Huty Miedzi "Głogów"

Seminaria / konferencje:

1. VII Wszechnica Inżynierska "Od koncentratu do katody" - I półrocze 2014 r.

2. VII Wszechnica Inżynierska "Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem" - I półrocze 2014 r.

3. IX Wszechnica Inżynierska "Nowoczesne systemy informatyczne SAP itp." - II półrocze 2014 r.

Działania związane z obchodami Dnia Hutnika:

1. Centralna Karczma Piwna - maj 2014 r.

2. Centralny Comber Babski - maj 2014 r.

3. Zakładowa Karczma Piwna - maj 2014 r.

4. Combrokarczma - czerwiec 2014 r.

Wycieczki technologiczne:

1. Dzień Kobiet w Srebrze - I półrocze 2014 r.

2. Śląski przemysł i atrakcje regionu - wycieczka poznawcza - maj / czerwiec 2014 r.

3. Dzień Mężczyzn w Srebrze - wrzesień 2014 r.

4. Wycieczka do kopalni soli / miedzi - jesień / zima 2014 r.

 

Nasi Partnerzy