Kontakt

Dane teleadresowe

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego"

ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

NIP: 691-020-53-34
REGON: 390547443

Konto bankowe:
PKO BP
63 1020 3017 0000 2102 0425 0031

Sekretariat:
Telefon: 76/ 852 30 17 lub 76/ 862 73 82
E-mail: not@not.legnica.pl

Kursy i szkolenia:
Tel./Fax.: 76/ 862 73 82, Kom.: 603 669 633
E-mail: odk@not.legnica.pl

Usługi techniczne:
Tel./Fax.: 76/ 852 43 79
E-mail: zdg@not.legnica.pl

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna:
Tel./Fax.: 76/ 862 87 10; 509 991 205
E-mail: pracownia@not.legnica.pl

 

 

Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich