Kursy i szkolenia

Akademia BRD

 

 Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zapraszają na cykl szkoleń pn. Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Szkolenie inaugurujące:

pt. "Warunki techniczne dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów. Aspekty prawne, proceduralne, techniczne i projektowe."

Data: 24.05.2022r., godz. 9.00 -15:00

Miejsce: siedziba RF SNT NOT ZM w Legnicy, ul. Złotoryjska 87

Cena: 540zł brutto/os. przy zgłoszeniu do 18 maja 2022r., po 18 maja 560zł brutto.

Szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a Ustawy o podatku od towarów i usług.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Proponujemy Państwu zajęcia, w których udział ułatwi zrozumienie nowelizacji przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19 września 2020 roku), oraz nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku. Podczas zajęć omówione zostaną problemy i kontrowersje powstające przy projektowaniu w zakresie drogownictwa w świetle znowelizowanych przepisów. Trener poprzez zastosowanie przykładów z praktyki wskaże konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych. Szkolenie określa wpływ zmian ustawowych na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Cel szkolenia:

• Zapoznanie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19 września 2020 roku),

• Zapoznanie z nowelizacją przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku,

• Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,

• Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),

• Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,

• Przedstawienie roli organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,

• Wskazanie na prawidłowy sposobu egzekwowania stosowania nowych rozwiązań projektowych po 13 września 2019 roku,

• Omówienie postępowanie w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – procedury ZRID, uzgodnienia, odwołania, realizacja budowy (aspekty formalne i praktyczne)

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg, pracownicy organów zarządzających ruchem na drodze, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego.

Prowadzący: dr/inż. Jonatan Hasiewicz

• Radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego

• Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, wypadkach drogowych, przestępstwach w ruchu drogowym, służebności drogi koniecznej, prawie przejazdu i przechodu, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym, Prawie ruchu drogowego i Prawie Karnym (wypadki i przestępstwa w ruchu drogowym)

• Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Pełnomocnik procesowy w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej

• Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Nazywany przez klientów niekiedy "adwokatem ruchu drogowego" lub "adwokatem od wypadków"

• Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)

• Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. • Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Dodatkowo uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego.

Do pobrania:

- program szkolenia

- karta zgłoszenia

- harmonogram szkoleń BRD

 

 

 

 

Nasi Partnerzy