Kursy i szkolenia

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników

Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy informuje, że organizuje kurs przygotowujący do egzaminu dla osób ubiegających się o:

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników

W świetle znowelizowanej Ustawy z dnia 6 września 2001r., 0 transporcie drogowym (DZ.U. Nr 125 z dn. 30.10.2001 roku, poz. 1371), wszystkie podmioty podejmujące lub wykonujące zarobkowo transport drogowy krajowy i międzynarodowy - osób i rzeczy - zobowiązane są do uzyskania LICENCJI uprawniających do świadczenia usług przewozowych osób i rzeczy)

Jednym z warunków uzyskania licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH!

Kurs:

Kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego obejmuje wiadomości wymagane na egzaminie sprawdzającym kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie przewozu osób - rzeczy pojazdami samochodowymi w transporcie krajowym i międzynarodowy

Termin rozpoczęcia kursu: 08 sierpnia 2022 r. godz. 16:00

Miejsce prowadzenia wykładów: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

Koszt uczestnictwa w kursie: 850 PLN od 1-go uczestnika ( w tym materiały szkoleniowe)

Koszt egzaminu i certyfikatu: 800 PLN - wpłaty na konto ITS

 

Nasi Partnerzy