Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" NOT w Legnicy prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego od 23 lutego 1993r.. Posiada swoją stałą siedzibę w Domu Technika NOT w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 87.

Ośrodek posiada dwie trzy wykładowe, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (laptopy, projektory multimedialne, rzutniki pism i przeźroczy, telewizory oraz odtwarzacze DVD), oraz zaplecze socjalne zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie.

Ośrodek organizuje i prowadzi działalność oświatową, której celem jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych uprawnień zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe, poznawanie nowych dziedzin technik, nabywanie umiejętności obsługi nowych urządzeń.

Wychodząc oczekiwaniom i rzeczywistości naprzeciw Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" Ośrodek Doskonalenia Kadr w Legnicy oferuje kursy, szkolenia i seminaria o zróżnicowanej tematyce, gwarantujące wysoki poziom edukacyjny.

Czas trwania i szczegółowy program są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynkowych, a także do indywidualnych życzeń klientów. Proponowane formy podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną wyższych uczelni. Współpraca prowadzona jest również z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów. Wysokiej klasy specjaliści z takich dziedzin jak: budownictwo, energetyka, ciepłownictwo, angażowani są do przeprowadzania kursów przyuczających do zawodu oraz doskonalących w wymienionych branżach.

Organizowane szkolenia mają program opracowywany odrębnie dla każdego cyklu, uzupełniany publikacjami książkowymi, zgodnie z wymogami formalnymi oraz z potrzebami uczestników. Trafnie i starannie, pod względem metodycznym, dobrane materiały dydaktyczne, poparte sprzętem audio-wizualnym, stanowią niewątpliwie gwarancję na szybki i przyjemny sposób przyswajania wiedzy.

Naszą dewizą jest realizacja hasła: WIEDZA TO POTĘGA.

Kontakt ODK:

Tel. / Fax: 76 862 73 82
Tel. kom.: 603 669 633
E-mail: odk@not.legnica.pl

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich