Kursy i szkolenia

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakres i założenia kursu

Kurs w trybie weekendowym (sobota i niedziela 9:00 – 17:00). Obejmuje zakresem tematykę w specjalnościach:

  • konstrukcyjno - budowlanej
  • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Adresaci kursu

Podczas trwania kursu omawiane są zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych bezpośrednio związanych z dziedziną budownictwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane) oraz dla osób, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Program kursu:

Ustawa Prawo Budowlane, przepisy techniczno- budowlane i rozporządzenia wykonawcze ustawy,

Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Samorząd Zawodowy w Budownictwie,

Zamówienia Publiczne, Prawo Autorskie,

Certyfikacja, Normalizacja,

Geodezja,

Bezpieczeństwo pożarowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w budownictwie, ustawa wypadkowa,

Kodeks Pracy- wybrane zagadnienia, przepisy wykonawcze,

Ochrona Środowiska i Przyrody, Prawo Wodne, Ochrona Zabytków,

Termomodernizacja i Remonty, Wyroby budowlane,

Dozór techniczny, Prawo Geologiczne i Górnicze,

Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Po kursie

Uczestnicy kursu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Termin kursu  18.07.2020 r. – 30.08.2020 r. (egzamin na uprawnienia budowlane zaplanowany na 04.09.2020 r.)

Miejsce  kursu Dom Technika NOT Legnica, ul. Złotoryjska 87

Trenerzy

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy, wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa.

Koszt Kursu: 1800zł/osobę

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich