Kursy i szkolenia

Obsługa maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Szanowni Państo,

Mamy przyjemnośc zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursach organizowanych przez OSOM w Ośrodku Doskonalenia Kadr RFSNT NOT w Legnicy w zakresie:

OBSŁUGI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, DROGOWYCH I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

I. MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH:

   

 • Koparkoładowarki, kl. III, wszystkie typy

Klasa specjalności: III

Nazwa specjalności: Koparkoładowarki, wszystkie typy

 • Koparki jednonaczyniowe, kl. III,

Klasa specjalności: III

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe, do 25 ton

 • Ładowarki jednonaczyniowe, kl. III,

Klasa specjalności: III

Nazwa specjalności: Ładowarki jednonaczyniowe, do 20 ton


Termin: 02.11-27.11.2021 r.

Cena: 1700zł (w tym egzamin IMBiGS) - 1 maszyna

Pakiety szkoleń:

Dwie maszyny: 2900zł; Trzy maszyny 4100zł;

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu: Legnica

Czas trwania: 134h (około 1 miesiąc)

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne: 52 h

Zajęcia praktyczne: 82 h (dla grupy 10 osób)

Organizacja kursu:

 • Zajęcia w trybie popołudnowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora oraz wpis w książce operatora.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań)

 

 

Nasi Partnerzy