Kursy i szkolenia

Polski Ład - zmiany 2022

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia w zakresie:

NOWY POLSKI ŁAD – rewolucyjne zmiany od 2022 r.

Zakres i założenia szkolenia

Szkolenie online 9:00-15:00.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie nowelizacji przepisów Rządowego programu pod nazwą „Polski Ład”, wywołującego skutki w szeregu obszarów społecznych i prawnych. Szkolenie dotyczy sfery podatkowej  Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Omawiana ustawa zmienia szereg przepisów różnych ustaw, w tym: ustaw o podatkach dochodowych (CIT, PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o KAS               i ustawy Ordynacja podatkowa oraz szeregu innych. Istotą szkolenia jest zapoznanie jego uczestników  z ramowym charakterem zmian, które w niektórych przypadkach są rewolucyjne i wprowadzają rozwiązania nieznane dotąd polskiemu prawu podatkowemu lub też przewidują zmianę ugruntowanych rozliczeń podatkowych.

Program szkolenia:

 1. Wstęp - podstawy prawne w zakresie zmian wprowadzanych w ramach tzw. Nowego Ładu.
 2. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności  w zakresie JDG:
 • zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej w JDG,
 • wyższa kwota wolna od podatku dla kogo,
 • ulga podatkowa dla klasy średniej,
 • modyfikacja limitu II progu podatkowego,
 • amortyzacja składników wprowadzonych do JDG z majątku prywatnego,
 • ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych,
 • sprzedaż samochodów wykupywanych z leasingu operacyjnego,
 • wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
 • rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych,
 • ulga - nabycie walorów ASI.
 1. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
 • rezydencja podatkowa,
 • minimalny podatek CIT,
 • cienka kapitalizacja - zasady obliczania limitu KFD,
 • ukryta dywidenda - świadczenia na rzecz wspólników a koszty podatkowe,
 • art. 15 e CIT/ decyzja APA- zmiany,
 • CIT estoński- zmiany,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki holdingowe,
 • spółki jawne - termin składania informacji o wspólnikach spółki jawnej,
 • JPK CIT/ PIT,
 • podatek u źródła- certyfikaty rezydencji – zmiany,
 • ulgi-  zmiany ( np.  ulga konsolidacyjna, ulga na IPO).
 1. ZUS- zmiany:
 • terminy rozliczania składek,
 • zmiany zasad w składkach ZUS dla przedsiębiorców,
 • zmiany zasad w składkach ZUS dla pracowników,
 • członkowie zarządu a ZUS,
 • oskładkowanie ZUS wspólników spółek,
 • konsekwencje zatrudniania pracowników na czarno - nowe sankcje podatkowe i ZUS.
 1. Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług:
 • grupa VAT  jako nowy podatnik,
 • usługi finansowe a VAT,
 • WIS a porozumienie podatkowe,
 • szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych.
 1. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Ordynacji Podatkowej oraz  Ustawy Prawo Przedsiębiorców:
 • porozumienie inwestycyjne,
 • nabycie sprawdzające w KAS,
 • tymczasowe zajęcie ruchomości,
 • informowanie przedsiębiorców o potencjalnych zagrożeń udziału w karuzeli,
 • B2B- nowe limity transakcji bezgotówkowych.
 1. Podsumowanie, pytania do prowadzących

Po szkoleniu: Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin szkolenia  09.12.2021 r. godz. 9:00 – 15:00 (ostateczny termin zgłoszeń do 03.12.2021 r.)

Miejsce szkolenia Szkolenie online.

Koszt szkolenia: 590zł/osobę, w tym materiały szkoleniowe

Trenerzy:

Anna Maliniak - Radca prawny. Do marca 2017 r. Zastępca Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz inspektor kontroli skarbowej III stopnia.  W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, a także karnego gospodarczego w tym karnego skarbowego. Z uwagi na doświadczenie zawodowe w organach kontroli skarbowej zna specyfikę funkcjonowania organów podatkowych oraz prokuratury. Z sukcesami reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, organami ścigania, sądami, w tym przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Joanna Kowalik - Właściciel Biura Rachunkowego i wykładowca uczelni wyższych oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu finansów i podatków. Specjalizuje się w prowadzeniu rozliczeń swoich klientów oraz w ich edukacji. Jej doświadczenie obejmuje m.in. pracę jako główna księgowa, analityk finansowy oraz specjalista ds. rozliczeń w banku. Aktywnie działa w obszarach związanych ze zdobywaniem dotacji dla klientów. Oprócz wieloletniej działalności księgowej i kadrowo-płacowej zajmuję się również szkoleniami w tym zakresie. Absolwentka UE we Wrocławiu, w tym studiów podyplomowych w zakresie podatków i zarządzania finansami oraz pedagogiki.

Adam Gizicki - Prezes Zarządu Konsorcjum Przemysłowe Polska sp. z o.o., absolwent Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Finanse i bankowość, Handel zagraniczny oraz Zarządzanie finansami i inwestycje kapitałowe, Wiceprezes zarządu Stowarzyszenie Niepokonani 2012, Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Firm. Ciało doradcze w zakresie zgodności z prawem i zasadami życia społecznego proponowanych przez rząd ustaw.

karta zgłoszeniowa do pobrania

 

 

Nasi Partnerzy