Kursy i szkolenia

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż, bez klasy

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż, bez klasy

Termin: 18-27.11.2021 r.

Cena: 1100 zł obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

Czas trwania: 80 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 40 godz.

Uwaga! Podana liczba godzin zajęć praktycznych odnosi się do podgrupy.

Organizacja kursu:

 • Tryb całodzienny.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz-IMBiGS
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż.
 • Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Łukasiewicz-IMBiGS.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań).

 

Nasi Partnerzy