Kursy i szkolenia

Środki ochrony roślin

„Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin”

 

Zakres i założenia szkolenia :Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć

Cel szkolenia: Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne dotyczące obrotu środkami ochrony roślin
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin uprawnych
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • BHP przy sprzedaży środków ochrony roślin.

Po szkoleniu: Szkolenie w formie wykładów i zajęć praktycznych. Po szkoleniu egzamin w formie testu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i uczestnictwa w konfekcjonowaniu środków ochrony roślin przez okres 5 lat.

Termin szkolenia:  15-15.12.2018 r. godz. 9:00

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy: Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 370 zł/osobę


„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” – szkolenie podstawowe

 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć
 • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych – łącznie 14 godzin zajęć (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego).

Cel szkolenia:. Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Program szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po szkoleniu: Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Termin szkolenia:  07-08.12.2018 r. godz. 9:00

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy:  Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 240 zł/osobę


„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” – szkolenie uzupełniające

 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 1 dzień zajęć
 • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego).

Cel szkolenia:. Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają ukończone szkolenie podstawowe w w/w zakersie

Program szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tych przepisach
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Po szkoleniu: Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Termin szkolenia:  08.12.2018 r. (sobota godz. 9:00)

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy: Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 160 zł/osobę

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich