Kursy i szkolenia

Środki ochrony roślin

„Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin”

 

Zakres i założenia szkolenia :Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć

Cel szkolenia: Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne dotyczące obrotu środkami ochrony roślin
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin uprawnych
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • BHP przy sprzedaży środków ochrony roślin.

Po szkoleniu: Szkolenie w formie wykładów i zajęć praktycznych. Po szkoleniu egzamin w formie testu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i uczestnictwa w konfekcjonowaniu środków ochrony roślin przez okres 5 lat.

Termin szkolenia: 18-19.02.2022 r.

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy: Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 390 zł/osobę


„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” – szkolenie podstawowe

 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć
 • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych – łącznie 14 godzin zajęć (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego).

Cel szkolenia:. Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadały wcześniej szkoleń w w/w zakresie.

Program szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po szkoleniu: Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Termin szkolenia:  18-19.02.2022 r.

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy:  Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 270 zł/osobę

Karta złoszeniowa do pobrania =>


„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” – szkolenie uzupełniające

 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 1 dzień zajęć
 • Dzień zajęć to 7 godzin szkoleniowych (w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego).

Cel szkolenia:. Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają ukończone szkolenie podstawowe w w/w zakersie

Program szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tych przepisach
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Po szkoleniu: Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Termin szkolenia:  18-19.02.2022 r.

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87;

Trenerzy: Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne uprawnienia we wskazanym zakresie, instruktorskie oraz pedagogiczne.

Koszt szkolenia: 180 zł/osobę

Karta złoszeniowa do pobrania =>

 

Nasi Partnerzy