Kursy i szkolenia

Szkolenia BHP

Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

  1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godzin - 25.07.2022 r. godzina 9:00;  koszt 120zł/osobę
  2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godzin - 25.07.2022 r. godzina 9:00;  koszt 120zł/osobę
  3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych - 16 godzin - 25-26.07.2022 r. godzina 9:00;  koszt 200zł/osobę
  4. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami i pracodawców - 16 godzin -  25-26.07.2022 r. godzina 9:00;  koszt 200zł/osobę
  5. Szkolenie okresowe BHP dla służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb - 32 godziny - 25-28.07.2022 r. godzina 9:00;  koszt 450zł/osobę

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu

Szkolenie okresowe odbywają:

Opis stanowiska Ważność szkolenia okresowego Czas trwania szkolenia
Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści co najmniej raz na 5 lat Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co najmniej raz na 3 lata
chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji co najmniej raz na 5 lat Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby co najmniej raz na 5 lat; Czas trwania szkolenia- minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń).
Pracownicy administracyjno-biurowi co najmniej raz na 6 lat
i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- co najmniej raz na 5 lat
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

 

 

Nasi Partnerzy