Kursy i szkolenia

Szkolenia BHP

Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

  1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godzin - 25.01.2021 r. godzina 9:00
  2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godzin - 25.01.2021 r. godzina 9:00
  3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych - 16 godzin - 25-26.01.2021 r. godzina 9:00
  4. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami i pracodawców - 16 godzin -  25-26.01.2021 r. godzina 9:00
  5. Szkolenie okresowe BHP dla służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb - 32 godziny - 26-29.01.2021 r. godzina 9:00

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu

Szkolenie okresowe odbywają:

Opis stanowiska Ważność szkolenia okresowego Czas trwania szkolenia
Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści co najmniej raz na 5 lat Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co najmniej raz na 3 lata
chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji co najmniej raz na 5 lat Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby co najmniej raz na 5 lat; Czas trwania szkolenia- minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń).
Pracownicy administracyjno-biurowi co najmniej raz na 6 lat
i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- co najmniej raz na 5 lat
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich