Kursy i szkolenia

Uprawnienia elektryczne, energetyczne (cieplne) i gazowe

Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV i bez ograniczenia napięcia (upr. "D''-"E")

Nabór trwa
Data rozpoczęcia: 25.07.2022 r.
, Dom Technika NOT Legnica

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów oraz prac montażowych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej ( zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji.

Koszt kursu łącznie materiałami szkoleniowymi wynosi 550,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 301,00 PLN / złożony wniosek

Termin i miejsce zajęć: 25-28.2022 r. godz. 15:30 NOT, ul. Złotoryjska 87

Termin egzaminu:  29.07.2022 r. godz. 15:00


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs dla osób:

Ubiegających się o prawo wykonywania prac pomiarowo - kontrolnych przy urządzeniach elektrycznych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych - Dz. U. Nr 89, poz. 828)

Termin rozpoczęcia:  05.09.2022 r., godzina 15:30 w sali wykładowej DOMU TECHNIKA NOT w Legnicy, ul. Złotoryjska 87

Forma organizacyjna: zajęcia teoretyczno -laboratoryjne wg obowiązujących przepisów i norm technicznych

Koszt kursu łącznie z zajęciami laboratoryjnymi, materiałami dydaktycznymi 1 - go uczestnika wynosi 850,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi: 301,00 PLN / złożony wniosek

 


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (cieplno-gazowe upr. "D''-"E" w tym palacz)

Nabór trwa

Celem dokształcenia jest pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu. Szkolenia o wymienionej tematyce kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem aktualnych uprawnień w tym zakresie (zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. - Prawo energetyczne z późn. zmianami).

Koszt szkolenia wynosi 350,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 301,00 PLN / złożony wniosek

Termin i miejsce zajęć: 20-21.07.2022 r. NOT, ul. Złotoryjska 87

Termin egzaminu: 22.07.2022 r. godz. 15:00

 

 

Nasi Partnerzy