Kursy i szkolenia

Uprawnienia UDT (wózki, podesty, suwnice)

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia UDT) - IIWJO

Nabór trwa

Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi wynosi: 490,00 PLN / osobę + egzamin UDT 212,34 zł/osobę.

Termin rozpoczęcia: 01.08.2022 r. godzina 15:30 - siedziba NOT, ul. Złotoryjska 87

Czas trwania: 32 godziny


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia UDT) - IWJO (w tym wózki z wysięgnikiem, Manitou)

Nabór trwa

Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi wynosi: 950,00 PLN / osobę + egzamin UDT 212,34 zł/osobę.

Termin rozpoczęcia: 01.08.2022 r. godzina 15:30 - siedziba NOT, ul. Złotoryjska 87

Czas trwania: 40 godzin

 


Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych

wózki gazowe, spalinowe, elektryczne - dla osób posiadających zaświadczenie MEN

  Szkolenie z egzaminem UDT

W dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

 1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
 3. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Cena szkolenia: 300zł/osobę + egzaminn UDT 212,34zł/osobę

Czas trwania: 2 dni


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

 „Obsługa podnośników koszowych - podestów ruchomych samojezdnych kat. IP” 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 4  dni zajęć
 • Dzień zajęć to 8 godzin szkoleniowych.

Cel szkolenia:.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych bądź chcących uzyskać zatrudnienie na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych, itp.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora urządzenia.

Program szkolenia:

 • typy podestów ruchomych samojezdnych
 • budowa podestów ruchomych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
 • BHP podczas obsługi podnośników koszowych
 • wiadomości o UDT
 • zajęcia praktyczne

Po szkoleniu Po ukończenia szkolenia i egzaminie UDT uczestnikom zostaną wydane bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Termin szkolenia: cyklicznie, raz w miesiącu, po skompletowaniu grupy min. 5 osób.

Miejsce  szkolenia: Legnica, Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia w zakresie obsługi, instruktorskie oraz pedagogiczne we wskazanym zakresie.

Koszt Szkolenia: 650zł/osobę + egzamin UDT 212,34zł/osobę (cena nie obejmuje kosztów badań lekarskich)


Szanowni Państwo

            Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w miesiącu październiku 2015 r..

Bezpieczna obsługa pilarek, przecinarek oraz kos spalinowych

Termin szkolenia:  (tryb weekendowy – 4 dni po 8 godzin  zajęć)

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

Koszt szkolenia: 350zł/osobę 

Czas trwania: 32h

Celem szkolenia jest: Przygotowanie do wykonywania prac przy pomocy pilarki i przecinarki z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych i działań poklęskowych.

 

Nasi Partnerzy