Kursy i szkolenia

Zarządzanie, marketing, biznes

Szanowni Państwo

Miło nam zawiadomić i zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji kursu dla:

Kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządu spółek prawa handlowego

(w tym kandydatów reprezentujących pracowników w radzie nadzorczej i zarządzie spółki)

Termin rozpoczęcia kursu: październik 2019 r. (sobota) godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

Cel:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub w firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Wychodząc naprzeciw wymogom Ustawy i Państwa oczekiwaniom proponujemy udział w 100-godzinnym kursie realizowanym systemem weekendowym.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (wydaniem zaświadczeń ukończenia kursu) oraz egzaminem państwowym przed komisją MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA, który zostanie przeprowadzony po zakończonym kursie.

Zapewniamy:

  • Wysoką jakość!
  • Profesjonalnych trenerów!
  • Uczciwość w biznesie!
  • Program kursu opracowany zgodnie z zaleceniami Ministra Skarbu Państwa.
  • Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych wykładowców.
  • Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika łącznie z Kodeksem Handlowym i Kodeksem Pracy.

Koszt kursu: 2800zł

Koszt egzaminu MSP: 850zł

Karta uczestnictwa do pobrania ->>

 


Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy informuje, że organizuje kurs przygotowujący do egzaminu dla osób ubiegających się o:

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników

W świetle znowelizowanej Ustawy z dnia 6 września 2001r., 0 transporcie drogowym (DZ.U. Nr 125 z dn. 30.10.2001 roku, poz. 1371), wszystkie podmioty podejmujące lub wykonujące zarobkowo transport drogowy krajowy i międzynarodowy - osób i rzeczy - zobowiązane są do uzyskania LICENCJI uprawniających do świadczenia usług przewozowych osób i rzeczy)

Jednym z warunków uzyskania licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH!

Kurs:

Kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego obejmuje wiadomości wymagane na egzaminie sprawdzającym kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie przewozu osób - rzeczy pojazdami samochodowymi w transporcie krajowym i międzynarodowy

Termin rozpoczęcia kursu: 08 maja 2019 r. godz. 16:00

Miejsce prowadzenia wykładów: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

Koszt uczestnictwa w kursie: 750 PLN od 1-go uczestnika ( w tym materiały szkoleniowe)

Koszt egzaminu i certyfikatu: 800 PLN - wpłaty na konto ITS


 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich