Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT "ZM" NOT w Legnicy prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego od 23 lutego 1993r.. Posiada swoją stałą siedzibę w Domu Technika NOT w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 87.

Ośrodek posiada dwie trzy wykładowe, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (laptopy, projektory multimedialne, rzutniki pism i przeźroczy, telewizory oraz odtwarzacze DVD), oraz zaplecze socjalne zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie.

Ośrodek organizuje i prowadzi działalność oświatową, której celem jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych uprawnień zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe, poznawanie nowych dziedzin technik, nabywanie umiejętności obsługi nowych urządzeń.

Wychodząc oczekiwaniom i rzeczywistości naprzeciw Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" Ośrodek Doskonalenia Kadr w Legnicy oferuje kursy, szkolenia i seminaria o zróżnicowanej tematyce, gwarantujące wysoki poziom edukacyjny.

Czas trwania i szczegółowy program są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynkowych, a także do indywidualnych życzeń klientów. Proponowane formy podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną wyższych uczelni. Współpraca prowadzona jest również z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów. Wysokiej klasy specjaliści z takich dziedzin jak: budownictwo, energetyka, ciepłownictwo, angażowani są do przeprowadzania kursów przyuczających do zawodu oraz doskonalących w wymienionych branżach.

Organizowane szkolenia mają program opracowywany odrębnie dla każdego cyklu, uzupełniany publikacjami książkowymi, zgodnie z wymogami formalnymi oraz z potrzebami uczestników. Trafnie i starannie, pod względem metodycznym, dobrane materiały dydaktyczne, poparte sprzętem audio-wizualnym, stanowią niewątpliwie gwarancję na szybki i przyjemny sposób przyswajania wiedzy.

Naszą dewizą jest realizacja hasła: WIEDZA TO POTĘGA.

Kontakt ODK:

Tel. / Fax: 76 862 73 82
Tel. kom.: 603 669 633
E-mail: odk@not.legnica.pl

 

Nasi Partnerzy