O firmie

Aktualności

Zespół Usług Technicznych funkcjonujący przy RF SNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do stałej współpracy Rzeczoznawców z brażny mechaniki i budowy maszyn; budownictwa; elektroenergetyki; energetyki; gazownictwa; pożarnictwa.

Zgłoszenia indywidualne lub propozycje współpracy prosimy kierować na adres e-mail: zdg@not.legnica.pl

Polski Ład - zmiany 2022

zanowni Państwo

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia w zakresie:

NOWY POLSKI ŁAD rewolucyjne zmiany od 2022 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie nowelizacji przepisów Rządowego programu pod nazwą „Polski Ład”, wywołującego skutki w szeregu obszarów społecznych i prawnych. Szkolenie dotyczy sfery podatkowej  Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Omawiana ustawa zmienia szereg przepisów różnych ustaw, w tym: ustaw o podatkach dochodowych (CIT, PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o KAS  i ustawy Ordynacja podatkowa oraz szeregu innych. Istotą szkolenia jest zapoznanie jego uczestników  z ramowym charakterem zmian, które w niektórych przypadkach są rewolucyjne i wprowadzają rozwiązania nieznane dotąd polskiemu prawu podatkowemu lub też przewidują zmianę ugruntowanych rozliczeń podatkowych.

Powrót...

 

 

Nasi Partnerzy