O firmie

Aktualności

Zespół Usług Technicznych funkcjonujący przy RF SNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do stałej współpracy Rzeczoznawców z brażny mechaniki i budowy maszyn; budownictwa; elektroenergetyki; energetyki; gazownictwa; pożarnictwa.

Zgłoszenia indywidualne lub propozycje współpracy prosimy kierować na adres e-mail: zdg@not.legnica.pl

"Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie STAŁEJ organizacji ruchu - prawo, projektowanie i praktyka"

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

„Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie STAŁEJ organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.”,

które odbędzie się 21.09.2020r. w Legnicy, od godz. 9.00 – 15.00.

Prowadzący szkolenie dr/inż. Jonatan Hasiewicz – radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego

Grupa dedykowana:

• Projektanci organizacji ruchu,

• Inżynierowie drogownictwa,

• Inżynierowie ruchu drogowego,

• Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,

• Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,

• Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,

• Pracownicy wykonawców robót drogowych,

• Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu,

• Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu,

• Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,

• Inwestorzy inwestycji drogowych,

• Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Cel szkolenia:

• Zrozumienie zasad wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu,

• Zasady wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,

• Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem stałej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów stałej organizacji ruchu),

• Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu,

• Rola projektanta organizacji ruchu w projektowaniu stałej organizacji ruchu,

• Rola zarządcy drogi publicznej w projektowaniu stałej organizacji ruchu,

• Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w projektowaniu stałej organizacji ruchu,

• Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,

• Niezgodność zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,

• Odpowiedzialność zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu,

• Egzekwowanie prawidłowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia. Nadrzędny cel szkolenia:

SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI POWSTAJĄCYCH PRZY PROJEKTOWANIU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi: 450,00 zł brutto.

W przypadku skierowania więcej niż jednej osoby koszt ten wynosi: 400,00 zł brutto.

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Powrót...

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich