O firmie

Aktualności

Zespół Usług Technicznych funkcjonujący przy RF SNT NOT "ZM" w Legnicy zaprasza do stałej współpracy Rzeczoznawców z brażny mechaniki i budowy maszyn; budownictwa; elektroenergetyki; energetyki; gazownictwa; pożarnictwa.

Zgłoszenia indywidualne lub propozycje współpracy prosimy kierować na adres e-mail: zdg@not.legnica.pl

Szkolenie pt. "Procedury zmiany organizacji ruchu - stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach po 01 lipca 2016 roku"

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:„Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach po 01 lipca 2016 roku”, które odbędzie się 11.06.2019 r.  od godz. 9.00 - 15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG SA w Legnicy, pl. Wolności 4 (budynek C).

Prowadzący szkolenie dr/inż. Jonatan Hasiewicz – radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego

Grupa dedykowana:

• Projektanci organizacji ruchu,

• Inżynierowie drogownictwa,

• Inżynierowie ruchu drogowego,

• Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,

• Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,

• Pracownicy wykonawców robót drogowych,

• Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,

• Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,

• Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Cel szkolenia:

• Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,

• Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,

• Celowość zmian w organizacji ruchu.

• Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,

• Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,

• Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,

• Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,

• Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi: 460,00 zł brutto.

W przypadku skierowania więcej niż jednej osoby koszt ten wynosi: 410,00 zł brutto

W załączeniu do pobrania:

- program,

- kartę zgłoszenia

Powrót...

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich