O firmie

O firmie

Naczelna Organizacja Technicznej wywodzi się z bogatej, ponad stuletniej tradycji stowarzyszeniowej Techników Polskich - ludzi ogarniętych ideą postępu i rozwoju naszego kraju.

Naszym celem jest:

  • Reprezentowanie środowiska naukowo-technicznego wobec terenowych organów władzy państwowej, samorządowej oraz organizacji społecznych.
  • Partnerskie wspieranie rozwoju nauki, techniki i gospodarki.
  • Tworzenie i realizowanie lokalnych i regionalnych programów rozwoju społeczno-gospodarczego.
  • Budowanie wizerunku wiarygodnego usługodawcy.
  • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Osiąganie znaczącej i trwałej pozycji na ryku poprzez optymalne zaspokajanie potrzeb klientów.
  • Rozwój firmy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników i doskonalenie organizacji pracy.
  • Inicjowanie współpracy i działań między stowarzyszeniami dla realizacji zadań statutowych.

Cele te osiągamy organizując szkolenia, konkursy, sympozja i konferencje naukowo-techniczne oraz świadcząc usługi projektowe, wdrażania nowych technik i technologii innowacyjnych, pomiarowe, wycen, ocen, ekspertyz naukowo - technicznych i inne.

Współpracujemy ze specjalistami różnych branż i dziedzin naukowo-technicznych działając na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz wzmacniania ich pozycji zawodowej.

Od 1991 roku Rada posiada osobowość prawną. Do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana od dnia 24.01.2002 pod numerem KRS 0000083827.

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich