O firmie

Władze

Władze statutowe Legnickiej Rady tworzą:

 • Rada
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Skład Rady FSNT NOT ZM:

 1. mgr inż. Marek Szczerbiak - Przewodniczący
 2. prof dr inż. Ryszard Chamer - Honorowy Prezes Rady
 3. dr hab. inż. Stanisław Downorowicz - Zastępca Przewodniczącego
 4. dr inż. Wiesław Firliciński - Zastępca Przewodniczącego
 5. mgr inż. Edward Jaroszewicz - Zastępca Przewodniczącego
 6. mgr inż. Paweł Markowski - Zastępca Przewodniczącego
 7. mgr inż. Zbigniew Metanowski- Członek Zarządu
 8. mgr inż. Stanisław Sirojć - Członek Zarządu
 9. mgr inż. Krystyna Ciechan - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. mgr inz. Tadeusz Chodorowski - Członek Komisji Rewizyjnej
 11. mgr inż. Sebastian Kurdziel - Członek Komisji Rewizyjnej
 12. mgr inż Janusz Jacak - Członek Rady
 13. mgr inż. Aleksander Świerczek - Członek Rady
 14. mgr inż. Adam Grzelczak - Członek Rady
 15. mgr inż. Andrzej Katulski - Członek Rady
 16. mgr inż. Andrzej Niechwiej - Członek Rady
 17. mgr inż. Mikołaj Smyk - Członek Rady
 18. mgr inż. Edward Skorupa - Członek Rady
 19. mgr inż. Tadeusz Kastner - Członek Rady
 20. mgr inż. Włodzimierz Chytry - Członek Rady
 21. mgr inż Jerzy Szyszko - Członek Rady

 

 

Nasi Partnerzy