Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

Architektura

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna oferuje wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych. Nasi Klienci mogą liczyć również na pomoc administracyjno-prawną podczas realizacji usługi.

Oferujemy m.in.:

 • Adaptacje projektów budowlanych
 • Projekt zagospodarowania działek
 • Kompletowanie dokumentacji projektowej
 • Kierowanie budową
 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Aranżacje wnętrz
 • Wizualizacje 
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Inne usługi z zakresu architektury:
  • kosztorysy wykonawcze, powykonawcze, przedmiary, wyceny robót
  • inwentaryzacje budowlane
  • okresowe przeglądy techniczne budynków
  • ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i technologiczne
  • projekty branżowe (instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, gazowe i specjalistyczne)
  • projekty zagospodarowania działek do domów typowych
  • projekty kolorystyki elewacji budynków, projekty ogrodzeń i ogrodów
  • uzgodnienia i opinie rzeczoznawców
  • sporządzenie Książek Obiektów Budowlanych
  • analizy możliwości adaptacji obiektów i lokali
  • analizy zmiany sposobu użytkowania obiektów i lokali
  • analizy obiektów objętych ochroną konserwatorską
  • audyty energetyczne

Kontakt:

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76/ 862 87 10; 509 991 205
Adres a-mail:

pracownia@not.legnica.pl

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich