Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

Strategie rozwoju

Zajmujemy się również planowaniem strategicznym. Oferujemy opracowanie strategii rozwoju gmin i większych obszarów, aktualizacje wcześniej sporządzonych strategii, a także opracowanie branżowych strategii i programów rozwojowych, zorientowanych na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych np.:

  • plan rozwoju lokalnego,
  • lokalne programy rewitalizacji,
  • program ochrony środowiska,
  • plan gospodarki odpadami, 
  • programy rozwoju infrastruktury turystycznej (koncepcje przebiegu pieszych, rowerowych czy narciarskich tras turystycznych).

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na aktualizację bądź sporządzenie nowych strategii rozwoju w celu dostosowania ich do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza tych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Pragniemy nadmienić, że we wszystkich wspomnianych dziedzinach posiadamy niezbędne referencje.

Kontakt:

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76/ 862 87 10; 509 991 205
Adres a-mail:

pracownia@not.legnica.pl

 

 

Nasi Partnerzy