Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

Urbanistyka

Głównym obszarem działań biura projektowego jest  planowanie przestrzenne. Dział urbanistyki RFSNT NOT „ZM” proponuje usługi w zakresie kompleksowego projektowania urbanistycznego. Nasze opracowania przygotowywane na zlecenia Gmin, a także prywatnych właścicieli gruntów i inwestorów, charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i technicznym.

Zakres usługi z zakresu urbanistyki:

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Analizy zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Analizy ekonomiczne, społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe
 • Strategie Rozwoju
 • Plany rozwoju lokalnego
 • Miejscowe plany rewitalizacji
 • Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Oraz inne specjalistyczne opracowania z zakresu urbanistyki

Naszą ofertę stale dostosowujemy do potrzeb Klientów oraz do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Kontakt:

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76/ 862 87 10; 509 991 205
Adres a-mail:

pracownia@not.legnica.pl

 

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich