XLVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego

W bieżącym roku Rada Federacji SNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy organizuje już po raz 48. Dni Nauki i Techniki, które co roku cieszą się dużą popularnością. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w  Warszawie.

Corocznie w ramach Dni Nauki i Techniki Rada FSNT NOT „ZM” oraz zrzeszone Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne organizuje około 60 seminariów, konferencji, szkoleń oraz imprez rekreacyjnych, w których łącznie udział bierze kilkaset osób. Imprezy, konferencje, seminaria i szkolenia odbywające się w ramach Dni Nauki i Techniki, to między innymi:

– kolejna edycja konkursu Mistrza Techniki „Zagłębia Miedziowego”,

– kolejne już XXXVII Dni Geodezji,

– uroczysta gala XLVIII DNiT,

– kolejna edycja TECHNIK ABSOLWENT,

– konferencje naukow-techniczne, m.in.: „Rozwój i perspektywy bazy surowcowej Górnictwa Rud Miedzi”, itp.

Uczestnictwo w powyższych wydarzeniach jest nieodpłatne.

Jedną z ważniejszych uroczystości Dni Nauki i Techniki jest uroczysta gala XLVIII Dni Nauki i Techniki połączona z konferencją nt. „Rozwój i perspektywy bazy surowcowej Górnictwa Rud Miedzi”, którą RF SNT NOT „ZM” planuje zorganizować wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa O/Lubin oraz Towarzystwem Konsultantów Polskich O/Lubin w dniu 8 października 2024r. w Sali im. Wyżykowskiego w Lubinie. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu         o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rok 2023 w postaci statuetek, dyplomów. Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne, zastosowane w praktyce osiągnięcia we wszystkich dziedzinach techniki w tym przede wszystkim dotyczące: konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz nowych wyrobów i materiałów, procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.

Więcej informacji pod tel. 76/ 852 30 17.

Serdecznie zapraszamy do udziału.