XLVII Dni Nauki i Techniki

XLVII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego – konferencja naukowo-techniczna pn.”Energia Użytkowa”.

W bieżącym roku Rada Federacji SNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich O/Legnica zorganizowała już po raz 47. Dni Nauki i Techniki. Patronat Honorowy nad tegorocznymi DNiT objęli: Prezydent Miasta Legnicy, Starosta Legnicki, KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w  Warszawie.

W ramach Dni Nauki i Techniki Rada FSNT NOT „ZM” oraz zrzeszone Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zorganizowały około 60 seminariów, konferencji, szkoleń oraz imprez rekreacyjnych, w których łącznie uczestniczyło kilkaset osób.

Jedną z organizowanych konferencji w ramach 47 Dni Nauki i Techniki była konferencja naukowo-techniczna nt. „Energii użytkowej”, która odbyła się dnia 27 września 2023r. o godz. 13.00 w Sali Królewskiej w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Podczas prelekcji zostały przedstawione tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii:

  • „Auditing i certyfikat energetyczny” – dr Jerzy Kuś, Kierownik Zakładu Inżynierii Energetycznej Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona
  • „Fotowoltaika w świetle zmian prawnych – czy to nadal opłacalna i stabilna inwestycja” – Norbert Rekowski, Prezes Zarządu Safety Logistics Sp. z o.o.
  • „Nowoczesne urządzenia grzewcze – pompy ciepła” – Adam Minikowski, Menedżer Produktu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp. z o.o.
  • „Magazyny energii” – Adrian Kotowicz, Dyrektor Dolnośląskiego Biura Techniczno-Handlowego ZPUE S.A.

Ponadto podczas konferencji pani Aleksandra Kukuła, Konsultantka z Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprezentowała szereg możliwości pozyskania środków na odnawialne źródła energii” z programów:

– Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

– Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W dniu prelekcji zostali również uhonorować laureatów tegorocznego konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego, którym wręczone zostały nagrody w postaci statuetek i dyplomów. Nagrody w konkursie przyznawane
są za wybitne, zastosowane w praktyce osiągnięcia we wszystkich dziedzinach techniki w tym przede wszystkim dotyczące: konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz nowych wyrobów i materiałów, procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.

Udział w prelekcji był nieodpłatny.