Ekspertyzy

Ekspertyzy i projekty techniczne:
 • w zakresie dźwigów osobowych i towarowych (windy) oraz dźwignic (suwnice),
 • w zakresie ciepłownictwa i instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.),
 • w zakresie wentylacji i klimatyzacji,
 • w zakresie instalacji elektrycznych,
 • w zakresie oczyszczalni ścieków,
 • inne, nietypowe.
Ekspertyzy techniczne budynków oraz przeglądy techniczne:
 • stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • konstrukcji nośnej budynków wraz z fundamentami, dachami i stropami,
 • infrastruktury drogowej,
 • maszyn i urządzeń technicznych,
 • maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego,
 • maszyn i pojazdów rolniczych,
 • środków transportu.

(zgodnie z art. 62 ustawy „Prawo budowlane”)

Ekspertyzy i opinie w zakresie zagrzybienia budynków, zapleśnienia ścian itp.

Usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach gwarantując wysoką jakość wykonania, a tym samym dbając o zadowolenie klienta.

Dane kontaktowe

Tel./ Fax: 76 852 43 79
E-mail: zdg@not.legnica.pl