Władze

Władze statutowe Legnickiej Rady tworzą:
 • Rada
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
Skład Rady FSNT NOT ZM:
 1. mgr inż. Marek Szczerbiak – Prezes
 2. prof dr inż. Ryszard Chamer – Honorowy Prezes Rady
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Downorowicz – Wiceprezes
 4. dr inż. Wiesław Firliciński – Wiceprezes
 5. mgr inż. Andrzej Niechwiej – Wiceprezes
 6. mgr inż. Tadeusz Chodorowski – Wiceprezes
 7. mgr inż. Zbigniew Metanowski- Wiceprezes
 8. mgr inż. Stanisław Sirojć – Wiceprezes
 9. mgr inż. Sebastian Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. mgr inż. Aleksander Świerczek – Członek Komisji Rewizyjnej
 11. mgr inż Jerzy Szyszko – Członek Komisji Rewizyjnej (✟ 07.2023)
 12. mgr inż. Włodzimierz Borucki – Członek Rady
 13. mgr inż. Andrzej Katulski – Członek Rady
 14. mgr inż. Jerzy Tenerowicz – Członek Rady
 15. mgr inż Tomasz Pereta – Członek Rady
 16. mgr inż. Sebastian Kurdziel – Członek Rady
 17. mgr inż. Edward Skorupa – Członek Rady
 18. mgr inż. Arkadiusz Zyga – Członek Rady
 19. mgr inż. Włodzimierz Chytry – Członek Rady
 20. mgr inż. Janusz Jacak – Członek Rady
 21. mgr inż. Stefan Laskownicki – Członek Rady
 22. inż. Piotr Dudkiewicz – Członek Rady
 23. Jerzy Janicki – Członek Rady