Badania, pomiary i ochrona środowiska

Badania i pomiary
 • pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy w tym:
  • hałasu,
  • zapylenia,
  • wibracji miejscowej i ogólnej,
  • oświetlenia,
  • mikroklimatu,
  • związków toksycznych,
  • ocena ryzyka zawodowego,
 • badania i pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych,
 • operaty wodno-prawne na odprowadzanie ścieków,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska,
 • opracowania geodezyjne, geologiczne i hydrogeologiczne,
 • poradnictwo w zakresie uregulowań prawnych ochrony środowiska.

Usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach gwarantując wysoką jakość wykonania, a tym samym dbając o zadowolenie klienta.

Dane kontaktowe

Tel. / Fax: 76 852 43 79
E-mail: zdg@not.legnica.pl