Oceny i opinie

Oceny:
 • stanu technicznego:
  • budynków, budowli, obiektów budowlanych w tym pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
  • instalacji c.o., sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.
 • maszyn i urządzeń oraz innego sprzętu specjalistycznego,
 • środków transportu,
 • sprzętu komputerowego , RTV i AGD,
 • zgodności wykonania mieszkań z projektem budowlanym,
 • prawidłowości rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych,
Opinie:
 • techniczne dotyczące niepoprawnego działania maszyn, urządzeń oraz sprzętu,
 • stwierdzające przyczyny uszkodzenia maszyn, urządzeń oraz sprzętu,
 • dla potrzeb rejestracji pojazdów.

Usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach gwarantując wysoką jakość wykonania, a tym samym dbając o zadowolenie klienta.

Dane kontaktowe

Tel. / Fax: 76 852 43 79
E-mail: zdg@not.legnica.pl