Kosztorysy i wyceny

Kosztorysy:
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Kontrola dokumentacji kosztorysowych
  • Przedmiary robót
Wyceny:
  • Wyceny wartości maszyn i urządzeń wszelkich branż wykonują tytularni rzeczoznawcy SIMP.
  • Wyceny nieruchomości wykonują rzeczoznawcy z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości.
  • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych w celu wejścia w spółkę, sprzedaży, zabezpieczenia kredytowego lub leasingowego, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, ubezpieczenia, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, na użytek sądów.
  • Wyceny gruntów rolnych oraz upraw rolnych, wartości szkód powstałych w uprawach rolnych.

Usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach gwarantując wysoką jakość wykonania, a tym samym dbając o zadowolenie klienta.

Dane kontaktowe

Tel./ Fax: 76 852 43 79
E-mail: zdg@not.legnica.pl