Dostępny

Kurs dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

2500,00 

ODK RFSNT NOT „ZM” w Legnicy, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kursie.

Koszt kursu wynosi 2500,00 PLN.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych wg programu ustalonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. nr 246 poz.2469)

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT w Legnicy przeprowadza kursy i szkolenia na podstawie zezwolenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zgodnie z programem określonych przepisów w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246 z 4 listopada 2004). Nadzór merytoryczny nad szkoleniami sprawuje Departament Transportu Samochodowego.

Szkolenie w zakresie:
  • Okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
  • Badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
  • Badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
  • Badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  • Badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi.

Czas trwania: 6 tygodni, zajęcia 2-3x w tygodniu od godz. 16:00

Wymogi dla kandydata na diagnostę SKP:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

W związku z licznymi pytaniami jakie otrzymujemy na temat w/w wymagań wstępnych informujemy, że są one zacytowane wprost z ustawy Prawa o ruchu drogowym (art. 84 ust. 2b pkt 1,2,3,4 – Dz. U. z roku 2012 poz.1137 z późn. zm.) . Natomiast w indywidualnych sprawach wątpliwych np. jak zakwalifikować posiadane wykształcenie i praktykę należy uzyskać informację w wydziałach komunikacji urządów miast lub starostw stosownie do miejsca swojego zamieszkania, ponieważ te właśnie organy administracji państwowej wydają uprawnienia diagnosty osobom ,które odbyły szkolenie oraz przystąpiły i zadały z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Więcej informacji:

E-mail: odk@not.legnica.pl
Tel.: 76 862 73 82
Tel.:  603 66 96 33

Termin zajęć:

05 lutego 2024 r., godz. 16:00

Dom Technika NOT (teoria)
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Zajęcia praktyczne w stacjach diagnostycznych na terenie m. Legnicy.

Termin egzaminu:

Terminy egzaminów wyznacza Transportowy Dozór Techniczny.

Aktualne terminy egzaminów

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica