Dostępny

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

3500,00 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Koszt kursu wynosi 3500,00 PLN (w tym materiały szkoleniowe).

Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Koszt egzaminu wynosi 850,00 PLN (wpłata na konto Ministerstwa Aktywów Państwowych).

 

Szczegóły kursu:

Program kursu jest dostosowany do wymogów obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która wprowadza model nadzoru właścicielskiego, ukierunkowany na efektywne gospodarowanie posiadanymi przez państwo aktywami oraz podnoszenie jakości zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Kurs przygotowuje do egzaminu, który zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:

 Program kursu:

 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
 • Prawo pracy
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 • Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

Realizacja kursu:

 • Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87, Legnica
 • Kurs realizowany będzie w czasie 10 dni zajęć; 100 godzin lekcyjnych kursu
 • Zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, to jest w soboty i niedziele – od godz. 9.00
 • Cena uczestnictwa w kursie: 3500 zł (opłata zwolniona z podatku VAT)
 • Cena obejmuje wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia kursu.
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych.

Planowane terminy zjazdów:

 • 22-23 kwietnia 2023 r.
 • 06-07 maja 2023 r.
 • 13-14 maja 2023 r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 03-04 czerwca 2023 r.
Termin zajęć:

22 kwietnia – 04 czerwca 2023 r. (zajęcia w trybie weekendowym hybrydowym)

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu: