Dostępny

Obsługa podnośników koszowych i podestów ruchomych samojezdnych (kat. IP)

750,00 987,98 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na szkolenie.

Po ukończenia szkolenia i egzaminie UDT uczestnikom zostaną wydane bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Koszt szkolenia wynosi 750,00 PLN (cena nie obejmuje kosztów badań lekarskich).

Koszt egzaminu UDT wynosi 237,98 PLN.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych bądź chcących uzyskać zatrudnienie na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych, itp.

Szkolenie przewidziane jest na 4 dni zajęć.
Dzień zajęć to 8 godzin szkoleniowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora urządzenia.

Program szkolenia:
  • typy podestów ruchomych samojezdnych
  • budowa podestów ruchomych
  • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
  • BHP podczas obsługi podnośników koszowych
  • wiadomości o UDT
  • zajęcia praktyczne
Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia w zakresie obsługi, instruktorskie oraz pedagogiczne we wskazanym zakresie.

Termin zajęć:

14 – 17 maja 2024 r.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

Termin egzaminu ustala UDT po ukończeniu szkolenia.

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica