Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV i bez ograniczenia napięcia

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV i bez ograniczenia napięcia (upr. „D” – „E”)

Data rozpoczęcia: 20-24.06.2022 r., Dom Technika NOT Legnica

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów oraz prac montażowych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji).