IV Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych

Dnia 8 kwietnia 2018r. na Targach Poznańskich podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej odbył się „IV Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych”. Turniej zorganizowany został przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Tak jak w ubiegłym roku, turniej rozegrany został w dwóch etapach. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywali test pisemny z wiedzy zawodowej, opracowany przez zespół ekspercki. Część druga, czyli sprawdzian umiejętności praktycznych, przeprowadzony został na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie – ekspozycji targowej.

Wyniki IV Ogólnopolskiego Turnieju Diagnostów Samochodowych

Klasyfikacja indywidualna w grupie diagnostów zawodowych:

 1. Arkadiusz Małek – SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu
 2. Paweł Cymbalista – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001
 3. Karol Domański – SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu
 4. Zbigniew Drzewiecki – PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin
 5. Krzysztof Skuza – PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin
 6. Michał Zaremba – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001
 7. Przemysław Medzger – Liga Obrony Kraju OSKP Al. Niepodległości 154, 64-920 Piła
 8. Paweł Pietrasik – Liga Obrony Kraju OSKP Al. Niepodległości 154, 64-920 Piła

Klasyfikacja drużynowa w grupie diagnostów zawodowych.

 1. SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu w składzie: Domański Karol i MAŁEK Arkadiusz
 2. PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin w składzie: Drzewiecki Zbigniew i Skuza Krzysztof
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001 w składzie: Zaremba Michał i Cymbalista Paweł
 4. Liga Obrony Kraju OSKP al. Niepodległości 154, 64-920 Piła w składzie: Paweł Pietrasik i Przemysław Medzger

Klasyfikacja indywidualna diagnosta-student Politechniki Poznańskiej:

 1. Kamil Płoszaj
 2. Marcel Pietras
 3. Mateusz Modrzejewski
 4. Radosław Strużyński
 5. Krzysztof Wróbel
 6. Daniel Wieczorek
 7. Patryk Kropop
 8. Kamil Kuliberda

Klasyfikacja drużynowa diagnosta-student Politechniki Poznańskiej:

 1. Pietras Marcel i Płoszaj Kamil
 2. Mateusz Modrzejewski i Strużyński Radosław
 3. Wieczorek Daniel i Wróbel Krzysztof
 4. Kamil Kuliberda i Patryk Kropop

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Głównym celem turnieju jest podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego, jego prestiżu i umiejętności. Chodzi głównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów, w takim zakresie jak przewidują przepisy, by wyeliminować tzw. zjawisko na skróty, czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rejestracyjnego bez przeglądu. Cel taki można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń i praktyk na stacjach kontroli technicznych – wykonując badanie techniczne, a nie tylko na zajęciach teoretycznych.

Zamiarem organizatorów jest podniesienie rangi diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów nie tylko w kraju, ale także na forum Unii Europejskiej.