Konferencja SMARTCITY

Szanowni Państwo,

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Prezydent Miasta Legnicy serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji SMART CITY – MOBILNOŚĆ MIEJSKA połączonej z Seminarium nt. ITS -wdrożenie i co dalej?

Konferencja odbędzie się w dniu 3 października w formie forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz prezentacja najnowszych rozwiązań praktycznych w zakresie szeroko rozumianej mobilności miejskiej. Tematyka konferencji ma na celu przybliżenie samorządom praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii wpływające na codzienne przemieszczanie się osób, transport towarów i usług z uwzględnieniem poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa. Zaproszenie na konferencję kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką inteligentnych rozwiązań w mobilności miejskiej.

Natomiast w dniu 4 października odbędzie się seminarium, które również przybierze formę forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz możliwością prezentacji rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) przez poszczególne jednostki oraz przedsiębiorców. Tematyka ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie utrzymania ww. systemów oraz wykorzystania ich narzędzi do poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa. Zaproszenie na seminarium kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego posiadających systemy ITS oraz zainteresowanych ich wdrożeniem, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz pozostałych zainteresowanych tematyką inteligentnych systemów transportowych.

Koszt uczestnictwa w konferencji:
  • jednostki samorządu terytorialnego – udział bezpłatny (w przypadku nieobecności zgłoszony uprzednio uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 200 zł netto),
  • przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane – 200 zl netto.
Dokumenty do pobrania:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: https://konferencja.legnica.eu/

Serdecznie zapraszamy!!!