Kurs dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Szkolenie w zakresie „Diagnostyka samochodowa”:
  1. Okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
  2. Badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
  3. Badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
  4. Badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  5. Badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi.

Czas trwania: 6 tygodni, zajęcia 2-3x w tygodniu od godz. 15:30

Miejsce prowadzenia zajęć: Dom Technika NOT ul. Złotoryjska 87 w Legnicy – teoria, stacje diagnostyczne na terenie M. Legnicy – zajęcia praktyczne

Koszt kursu: 2 500,00 PLN / osobę