Kurs Operatora Maszyn do robót ziemnych z dofinansowaniem

Kurs Operatora Maszyn do robót ziemnych (koparki, ładowarki i koparkoładowarki) z dofinansowaniem unijnym!!!!!
Jednorazowe dofinansowaniem do 10 000* zł netto (z wkładem własnym) na pracownika, które pokryje koszt kursu w wysokości 8500 zł
Zapraszamy do kontaktu:
Ośrodek Doskonalenia Kadr, Rada Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy
ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica, ☎Tel.76 862 73 82
*Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi nie mniej niż 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania wskazanego poziomu, po spełnieniu przez przedsiębiorstwo określonych kryteriów https://arleg.eu/projekty/74a/