Prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektrycznych

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs dla osób:

Ubiegających się o prawo wykonywania prac pomiarowo – kontrolnych przy urządzeniach elektrycznych >>

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych – Dz. U. Nr 89, poz. 828)

Termin rozpoczęcia: 27.06.2022 r., godzina 15:30 w sali wykładowej DOMU TECHNIKA NOT w Legnicy, ul. Złotoryjska 87