Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych

Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych

Wózki gazowe, spalinowe, elektryczne – dla osób posiadających zaświadczenie MEN

Zapraszamy!