Rozstrzygnięcie Konkursu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rok 2017

Mistrz Techniki Zagłebia Miedziowego

Do Konkursu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego zostało zgłoszonych kilkanaście rozwiązań, z których dwa zdobyły tytuł Mistrza Techniki. Komisja Konkursowa NOT, działająca pod kierownictwem Przewodniczącego Jerzego Tenerowicza, nadała tytuł MISTRZA TECHNIKI za rok 2017 zespołom autorskim firm:

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów za rozwiązanie pt.: „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”
  • KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie pt. „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.”

Tytuł WICEMISTRZA TECHNIKI został przyznany zespołom autorskim firm:

  • INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. za rozwiązanie pt.: „Stacja transformatorowa typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki”,
  • KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie pt.: „Centralny system wizualizacji stacji elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.”,
  • KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie pt.: „System monitoringu pracy samojezdnych maszyn górniczych w KGHM Polska Miedź S.A.”,
  • KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rozwiązanie pt.: „Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych”,
  • BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie pt.: „Trudnopalna mieszanka gumowa stosowana w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem oraz mieszanka gumowa do kontaktu z żywnością stosowana w zakładach cukrowniczych”.

Rozwiązanie zespołu autorskiego firmy KGHM ZANAM S.A. pt.: „Ruszty kruszarek młotkowych” otrzymało wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!!!