Roztrzygnięcie Dolnośląskiego Konkursu Mistrza Techniki NOT

Dolnośląski Mistrz Techniki NOT

W dniu 27 lipca 2018r. odbyło się Posiedzenie Dolnośląskiej Komisji Konkursowej NOT pod kierownictwem Przewodniczącego Jerzego Tenerowicza. Do dolnośląskiego konkursu Mistrza Techniki zostało zgłoszonych kilka rozwiązań.

Dolnośląska Komisja Konkursowa NOT, w wyniku obrad, przyznała tytuł DOLNOŚLĄSKIEGO MISTRZA TECHNIKI zespołowi autorskiemu firmy KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie pt.: „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.„.

Tytuł WICEMISTRZA TECHNIKI został przyznany zespołom autorskim firm:

  • KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice za rozwiązanie pt. „Dyspozytornia ONE CONTROL ROOM”,
  • FLASH Robotics Sp. z o.o. za rozwiązanie pt. „EMYS – pierwszy robot społeczny do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3 -7”.

Rozwiązanie pt. „DrawWire 3D – system do pomiaru przemieszczeń” zespołu autorskiego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymało wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!!!